JC lyhenteet

Kansallinen keskusjärjestö

Lyhenne In English Suomeksi
NP National President Kansallinen puheenjohtaja
NPP National Past President Edellinen kansallinen puheenjohtaja
DP Deputy President Varapuheenjohtaja
EVP Executive Vice President Kehitysjohtaja
NS National Secretary Kansallinen sihteeri
NT National Treasurer Talousjohtaja
GLC General Legal Councel Lainopillinen neuvonantaja
NPL National Project Leader Kansallinen projektipäällikkö

Aluejärjestö

Lyhenne In English Suomeksi
VP Vice President Aluejohtaja
RC Regional Coordinator Aluekoordinaattori
RS Regional Secretary Aluesihteeri
RMM Regional Marketing Manager Aluemarkkinointijohtaja
RIO Regional Information Officer Aluetiedottaja

Paikallisjärjestö

Lyhenne In English Suomeksi
PRES President Puheenjohtaja
DP Deputy President Varapuheenjohtaja
IPP Immediate Past President Edellinen puheenjohtaja
SECY Secretary Sihteeri
TREAS Treasurer Rahastonhoitaja
LOM Local Organisation Member Yhdistyslohko
COM Community Yhteiskuntalohko
IND Individual Yksilölohko
LIO Local Information Officer Tiedottaja
INT International Kansanvälisten asioiden lohko
MC Master of Ceromonies Klubimestari